661 920 083 731 251 429
Darmowa wycena
Tłumaczenia
Tłumaczenia zwykłe

Są to tłumaczenia, które nie zawierają specjalistycznej terminologii i nie wymagają uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego. Zwykle są to teksty wykorzystywane przez klienta na własny użytek, takie jak korespondencja, oferty handlowe, CV i życiorysy, artykuły prasowe, treść stron internetowych.

Tłumaczenia specjalistyczne

Tłumaczenia tekstów specjalistycznych wymagają nie tylko doskonałej znajomości języka, ale także wiedzy z poszczególnych dziedzin. Do tekstów specjalistycznych możemy zaliczyć między innymi wszelkiego rodzaju dokumentację medyczną i farmaceutyczną, instrukcje obsługi urządzeń, specyfikacje techniczne, patenty, dokumentację prawną, teksty z zakresu finansów i ekonomii.

Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe)

Dokumenty, które należy przedłożyć w urzędzie lub sądzie, wymagają poświadczenia przez tłumacza przysięgłego. Są to wszelkiego rodzaju dokumenty do USC (akt urodzenia, akt ślubu), dokumenty samochodowe, dyplomy i świadectwa, akty notarialne itd.

Tłumaczenia ustne

W kontaktach z zagranicznymi kontrahentami bardzo często obecność tłumacza jest niezbędna. Jego pomoc jest nieoceniona podczas rozmów biznesowych, targów, konferencji, negocjacji handlowych. Tłumaczenia ustne możemy podzielić na:

Tłumaczenia konsekutywne, podczas których tłumacz znajduje się obok mówcy, który co kilka zdań robi przerwę, żeby umożliwić tłumaczowi przekład treści.

Tłumaczenia symultaniczne, podczas których tłumacz znajduje się w specjalnej dźwiękoszczelnej kabinie, skąd równocześnie tłumaczy wypowiedź mówcy.

Tłumaczenia szeptane, które polegają na tym, że tłumacz stoi lub siedzi pomiędzy rozmówcami i ściszonym głosem przekazuje im treść tłumaczenia.

Tłumaczenia uwierzytelnione ustne – niezbędne wszędzie tam, gdzie wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego, który poświadczy np. zawarcie związku małżeńskiego, podpisanie aktu notarialnego, zeznania w sądzie itp.

Języki

Obsługujemy 30 języków. Wśród nich są zarówno te najbardziej popularne, jaki te, którymi posługuje się mniejsza liczba osób. Oferujemy tłumaczenia na i z następujących języków: